AKTUALNOŚCI


SUPER CENA 22 zł op. 25 kg
Cement portlandzki CEM I 42,5 R
Czysty, bez dodatków popiołu.
Doskonały cement do prefabrykacji
i prac remontowo-budowlanych
zwłaszcza w okresie obniżonych temperatur.